Do określania swoich celów i ich realizacji, stosuję dwie metody: metodę vonnegutta oraz “trzy poziomy”.

Metoda vonnegutta, stworzona na podstawie prac amerykańskiego pisarza Kurta Vonneguta, polega na tworzeniu listy rzeczy, które chciałbyś osiągnąć. Następnie, z tej listy wybiera się te cele, które są najważniejsze i ustawia się je w kolejności priorytetów. Dzięki temu można skupić swoją uwagę na najważniejszych celach i skutecznie dążyć do ich realizacji.

Drugą metodą, którą stosuję, jest “trzy poziomy”. Polega ona na podziale celów na trzy poziomy: krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe cele dotyczą działań, które należy zrealizować w ciągu kilku najbliższych dni lub tygodni, średnioterminowe to cele, które chcemy osiągnąć w ciągu kilku miesięcy lub roku, natomiast długoterminowe dotyczą naszych największych ambicji i marzeń, które chcielibyśmy zrealizować w ciągu kilku lat lub dłużej. Dzięki takiemu podziałowi, łatwiej jest skupić się na konkretnych zadaniach i systematycznie dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Obie te metody są dla mnie bardzo skuteczne i pozwalają na jasne określenie celów oraz skuteczną ich realizację. Dzięki nim czuję się bardziej zorganizowany i pewny swoich działań, co pozwala mi osiągać lepsze wyniki i realizować swoje marzenia.